Mrs Lynsey Perreira
KG 1 - Class Teacher
Mrs Marie Owen - BA Hons & PGCE
KG 2 - Class Teacher
Mrs Sally White - BA Hons & PGCE
KG 2 - Class Teacher
Miss Chelsea Wilmot
KG3 - Reception Class Teacher
Miss Eimear Devlin
Grade 1 - Class Teacher
Miss Charlotte Machin
Grade 1 - Class Teacher
Miss Helen Cairns
Grade 2 - Class Teacher
Mrs Sarah Rhys Jones
Grade 2 - Class Teacher
Miss Sophie Foster
Grade 3 - Class Teacher
Mr Chris Mackin
Grade 3 - Class Teacher
Mr Matt Lockwood
Grade 4 - Class Teacher
Miss Laura Buchanan
Grade 4 - Class Teacher
Miss Jane Davidson
Humanities Teacher
Miss Molly Brennan
English Language & Literature Teacher
Miss Samantha Armstrong
Art & Design Teacher
Miss Aashumi
SEN Teacher
Mr Philip Stythe
Science Teacher
Mrs Nadia Patel
EAL Teacher
Mr Daniel Richardson
French Teacher
Ms Deborah Martinet
SEN Coordinator
Mr Mark Winn
Music Teacher
Miss Rachel McArthur
Head PE and Sports